Brains & Beers

4. november 2021

Bevægelsesglæde – et kropsligt begreb med mange muligheder?!

  • Hvordan kan man forstå bevægelsesglæde?
  • Hvor sidder bevægelsesglæden og kan man måle på den?
  • Hvilke perspektiver og muligheder giver begrebet bevægelsesglæde til udvikling af krops- og bevægelsesprojekter?

I dette oplæg vil I som studerende opleve at få mulighed for at undersøge og udforske begrebet bevægelsesglæde. Igennem oplægget vil I både få indsigt i begreber og viden som understøtter bevægelsesglæde. Derudover lægges der også op til, at man som deltager afprøver praksisnære eksempler med bevægelsesglæde – med særligt fokus på, hvordan man kan måle på, arbejde med og udvikle på bevægelsesglæde i forhold til forskellige miljøer og målgrupper.

 

Katrine Bertelsen

Lektor, UC SYD, Institut for pædagog- og pædagogisk assistentuddannelse

Katrine er lærer og master i Idræt og Velfærd. Hun har mange års erfaring med udviklings- og forskningsprojekter inden for idrætsfaget, og hun er især optaget af idræts- og bevægelsespædagogiske og didaktiske sammenhænge set i forhold til lærere og pædagoger.

FOR KUN 600 KR. FÅR DU:

Fri adgang til alle Kolding Egnsteaters teaterforestillinger i 365 dag

Som årskortholder kan du invitere en ledsager med til vores forestillinger med en rabat på op til 50% rabat*

Forpremierer – eksklusivt for årskortholdere og meget mere


(*gælder ikke børne- & ungdomsbilletter)

Fri_Entre_årskort_sort
Køb årskort