Mungo Park Kolding modtager årets Kjørmespris

På sit 26. årsmøde har Kolding Kjørmeslaug  valgt at give Kjørmesprisen på 15.000 kroner til Mungo Park Kolding. Oldermand Niels E. Mortensen, Danske Bank, overrakte prisen til teatrets direktør Lasse Handberg med bl.a. følgende begrundelse:

– Mungo Park Kolding har på fremragende vis formået at binde lokale forhold, personer og hændelser sammen med det at være en kulturinstitution i Kolding, og derved givet det en lokal forankring og forståelse.

– Og teatret har formået at fremstå som et fornyende kulturelement i Kolding, og dermed – ikke mindst over for byens mange studerende – gjort Kolding endnu mere attraktiv at bo og studere i.

Han roste også teatret for evnen til at samarbejde med andre kulturinstitutioner og for sit mod til at tage utraditionelle emner op og derved få skabt en god debat på landsplan.


Andre nyheder